brandpreventie

Wij garanderen het nakomen van afspraken

BRANDPREVENTIE

Onder brandpreventie wordt verstaan: het nemen van maatregelen ter voorkoming en beperking van brand, de gevolgen van brand en het waarborgen van de ontvluchting van personen. Gebouwen dienen volgens de bouwregelgeving te worden opgedeeld in zogenaamde brandcompartimenten. Volgens het Bouwbesluit moet er voldaan worden aan de WBDBO-eisen (Weerstand tegen Brand Doorslag en Brand Overslag).

De WBDBO is samengesteld uit drie deelaspecten:

  • Vlamdichtheid: Tijd dat zich geen vlammen aan de niet-blootgestelde zijde van de wand verspreiden (voor scheidingselementen).
  • Stabiliteit: Tijd dat het element zijn dragende functie behoudt (voor elementen met dragende functie)
  • Thermische isolatie: Tijd dat de temperatuur aan de niet-blootgestelde zijde niet boven een bepaalde thermische drempel stijgt.

MN Isolatie levert en monteert alle brandwerende systemen die voldoen aan de gestelde veiligheidseisen. Wij werken uitsluitend met gecertificeerde materialen.

MN Isolatie heeft zich gespecialiseerd in het brandwerend afdichten en compartimenteren van:

  • Doorvoeringen en sparingen
  • Het brandwerend maken van plafonds en wanden
  • Het brandwerend maken van dragende constructies

MN Isolatie levert de onderstaande diensten:

  • Inspecteren en adviseren brandscheidingen
  • Uitvoeren brandscans
  • Maken van digitale logboeken (inclusief codering en foto’s)
  • Onderhoudscontracten
Brandpreventie
Scroll naar top