isolatie

Wij garanderen het nakomen van afspraken

ISOLATIE

In MN Isolatie vindt u een partner die door goede en fijne samenwerking tot de beste resultaten wil komen. MN Isolatie staat voor kwaliteit, betrouwbaarheid en flexibiliteit. Onze medewerkers zijn opgeleid tot vakspecialisten die gemotiveerd zijn om een mooi stuk vakwerk op te leveren. 
Ons doel is om een prettige werksfeer te creëren voor medewerker, organisatie en opdrachtgever.

Samen bereik je de mooiste resultaten!

MN Isolatie is gespecialiseerd in Thermische, Koude, Akoestische en Brandwerende Isolatie.

Thermische- en Koude Isolatie

Warmte-isolatie of thermische isolatie is een eigenschap van materialen en constructies om de overdracht van thermische energie (warmte) tussen twee zijden van het materiaal of de constructie tot een minimum te reduceren. Daarnaast heeft Isolatie onder andere als doel het voorkomen van condensvorming en verlies van warmte en koude. Ook bespaart het energie en beperkt CO2-emissie.

  • Koelinstallaties
  • Verwarmingsinstallaties
  • Sanitaire installaties
  • Luchtbehandelingsinstallaties

Akoestische Isolatie

Akoestische Isolatie is het dempen van geluid dat ontstaat door verplaatsing van lucht, (hemel)water of andere stoffen in leidingen, luchtkanalen of kasten. Geluidsoverlast kan ook ontstaan door trillingen. Geluid kan worden gereduceerd door akoestische materialen aan te brengen.

Het doel van Akoestische Isolatie is om geluidsoverlast tot een minimum te beperken.

Geluidsisolatie materialen houden geluid tegen. Deze materialen worden doorgaans in omkastingen en om leidingen aangebracht. Dit kan worden gebruikt als oplossing voor geluid bij afvoerleidingen. Ontdreuningsmaterialen dempen het trillen van metalen platen voor luchtkanalen.

  • Leidingen
  • Luchtbehandelingsinstallaties
  • Omkastingen
Akoestische Isolatie

Matrassen

Omdat vooral bij appendages steeds meer de wens ontstaat om dit op te lossen met een flexibele, vormbare en vooral demontabele oplossing biedt MN Isolatie ook inmeten, maken en monteren van isolatiematrassen aan. Het isoleren van componenten met isolatiematrassen voorkomt niet alleen verbranding door aanraking (persoonlijke bescherming) maar draagt ook bij aan een aanzienlijke energiebesparing.

Isolatie Matrassen

Brandwerende Isolatie

Leidingen en luchtkanalen die een brandcompartiment passeren kunnen wij voorzien van brandwerende isolatie, zodat deze beschermd kunnen worden tegen brand. Zoals staat voorgeschreven in de WBDBO-eis.

Brandwerende isolatie

Conserveren

Corrosie is de scheikundige aantasting van materialen.

De bekendste soorten corrosie zijn de aantasting van metaaloppervlakken door zuurstof en water in de lucht, zoals het roesten van ijzer en het groen uitslaan van koper. Ook in een vochtig milieu en bij hoge temperatuur kan corrosie optreden.

Corrosiebescherming is bedoeld om het corrosieproces van metalen oppervlakten te stoppen. MN Isolatie doet dit door middel van het conserveren van de leidingen die aangetast zijn of dreigen te worden door corrosie.

Door dit tijdig en professioneel aan te pakken kan de levensduur van een bestaande installatie worden verlengd.

Afwerkingen

Voor het produceren van plaatwerk voor onder andere leidinginstallaties en luchtbehandelingsinstallaties, maakt MN Isolatie gebruik van de benodigde plaatbewerkingsmachines, zoals de Mabi 3000E die computergestuurd alle vormstukken voorbereid.

Er kan ook gekozen worden voor Isogenopak, dit is een kunststof afwerking dat dient als zichtwerk en mechanische bescherming.

Isolatie afwerking plaatwerk
Mabi
Scroll naar top